Sanna Levelius - Illustration | Bloggande forskare
illustration, visuell kommunikation, konst, bilder, teckning, pedagog, bildspråk, bildförståelse, kommunikationsmaterial
89
post-template-default,single,single-post,postid-89,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Bloggande forskare

Sara Kjellberg har skrivit sin avhandling ”Forskarbloggar – vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären” om hur bloggen används i forskningsvärlden bland annat genom en innehållsanalys och intervjuer. Genom intervjuer av bloggande forskare ser hon att dessa ofta använder bloggen för att få möjlighet att skriva friare än de annars har möjlighet till i den akademiska kontexten. De främsta anledningarna till att man använder blogg som kommunikationsmedel som forskare är att dela med sig av kunskap, den ger utrymme för kreativitet och för att känna sig som en del i ett sammanhang. Bloggen ger möjlighet till en ny arena ett nytt sätt att kommunicera på, enligt Sara Kjellberg ersätter inte bloggen någon tidigare kommunikationsform. Bloggen blir en ”katalysator för kreativitet och inspiration”.

Källa:
Kjellberg Sara (2010). ”Forskarbloggar – vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären” Doktorsavhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1664543&fileOId=1668824 [2011-06-01]

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.