Sanna Levelius - Illustration | konvention
illustration, visuell kommunikation, konst, bilder, teckning, pedagog, bildspråk, bildförståelse, kommunikationsmaterial
1129
archive,tag,tag-konvention,tag-1129,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Gör barnkonventionen till lag!
Skriv under UNICEF:s upprop för att ta barns rättigheter på allvar.

Läs hela barnkonventionen här.

Första måndagen i oktober samlas på flera håll i Sverige barn för aktiviteter för att uppmärksamma barns rättigheter. Den internationella barndagen hör samman med Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter och olika stater har valt olika datum för att framhålla den.

Internationella barndagen borde vara barndagar, barnkonventionen borde efterföljas överallt alla dagar.

0